Hírdetőtábla 3


SZJA Bevallás részletes leírása 2016

SZJA Bevallás részletes leírása 2016

Szja adóbevallás készítése magánszemélyek részére !

Személyi jövedelemadó bevallás 2017-ban a 2016-ös évről, a legfontosabb tudnivalók az SZJA bevallásról!

Amennyiben Ön nem tartozik azon Vállalkozó kedvű személyek közé, akik felvállalják a Személyi jövedelemadó bevallás elkészítésének procedúráját, akkor Mi szívesen elkészítjük Ön helyett bevallását.
A bevallás elkészítéséhez a következő iratokra van szükség:

•    Munkáltatói igazolás, ha több munkahely volt év közben, mindegyik munkáltatótól szükséges
•    Munkanélküli ellátásról szóló igazolás
•    Gyed, gyes, táppénzigazolás (ha nem a munkáltató volt a kifizető)
•    Egyéb jövedelmek igazolása (pl. tőzsdei ügyletek, osztalék)
•    Ingatlan eladáshoz kapcsolódó dokumentumok (vétel és eladás szerződése, ill. hagyatéki végzés, kapcsolódó kiadások számlái)
•    Önkéntes pénztári igazolások
•    Családi kedvezményhez gyerekek neve, adóazonosítója, születési adatai, orvosi igazolás várandósságról, megosztás esetén a  párod neve és adóazonosítója.
•    Év közben befizetett szja illetve EHO előleg csekkszelvénye, utalási bizonylata
•    Adó 1% rendelkezéshez adószám, egyház esetén technikai szám
•    Visszaigénylés esetén bankszámlaszám
•    Természetesen, ha a felsoroltakon kívül volt más honnan adóköteles jövedelmed, akkor az arról készült iratok az adóbevalláshoz szintén szükségesek.

A bevallás elkészítéséhez átadott iratokat nem tartjuk meg. Ezen iratokat a bevallás mellékleteként 5 évig megőrizendők, a bevallással együtt! (2021.12.31-ig)
Az adóhatóság már kipostázta a válaszborítékokat, melyekben díjmentesen feladhatóak a bevallások május 20-ig. Kérjük, ezt a borítékot őrizze meg!


A következő lehetőségek közül választhat:

1.  Előzetes telefonos időpont egyeztetés után, ellátogat irodánkba a Pécs, Táncsics M u. 26, és az adóbevallás bonyolultságától függően, 1 - 2 hetes határidővel elkészítjük adóbevallását.
2.  E-mailben elküldi nekünk az adóbevallás elkészítéséhez szükséges dokumentumokat, mi elkészítjük bevallását, és a számla kiegyenlítése után, e-mailben vagy postán eljuttatjuk Önnek bevallását.
A bevallás készítés díja magánszemélyek részére: bruttó 1.500 - 5.000 Ft, a bevallás bonyolultságától függően. (postázás esetén + posta ktg.)

 

Az adó megállapítása:

Az adót adóévenként be kell vallani. A magánszemély bevallási kötelezettségét választása szerint önadózással vagy munkáltatói adó megállapítás révén teljesíti, annak figyelembevételével, hogy bármely esetben jogosult az összevont adóalapja adójának külön törvény szerint meghatározott részéről rendelkező nyilatkozatot adni.
A magánszemély - ha nem adott nyilatkozatot munkáltatói adó megállapításra vagy adójának megállapítását a munkáltatója nem vállalja - az adózás rendjéről szóló törvény szerint előírt módon és határidőben önadózóként adónyilatkozatot, vagy az adóévben megszerzett, bevallási kötelezettség alá eső valamennyi jövedelméről adókötelezettségéről, az állami adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallást, vagy az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást nyújt be az adóhatósághoz.

 

Kinek nem kell adóbevallást benyújtania:

Nem kell adóbevallást benyújtani abban az esetben:
•    ha a magánszemély az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag olyan bevételt szerzett, amelyet nem kell bevallania.

Nem kell bevallani azt a bevételt:
•    amelyeket a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, például, mert az adómentes. Ilyennek minősül a nyugdíj, az árvaellátás, a rokkantsági járadék, a gyermekgondozási segély, az anyasági támogatás, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj… stb.
•    amely ingó vagyontárgy átruházásából származik, és az éves összege nem haladja meg a 600 ezer forintot, vagy az abból megállapított összes jövedelem nem haladja meg a 200 ezer forintot; (pl.: pár éve sláger internetes értékesítések)
•    amely ingatlan átruházásából, származik, ha abból jövedelem nem keletkezik (például mert az ingatlant alacsonyabb áron értékesítette a magánszemély, mint amennyiért megszerezte. A lakóház, lakás értékesítéséből származó jövedelmet nem kell bevallani, ha annak megszerzése 2009-ben, vagy azt megelőzően történt.)
Más ingatlanok esetében a megszerzés évét követő tizenötödik évtől (1999-ben vagy 1999 előtt történt szerzésnél) nincs adófizetési és bevallási kötelezettség.

•    a vagyoni értékű jog gyakorlásának átengedéséből, e jogról való lemondásból származik, ha abból jövedelem nem keletkezik;
•    amely után a személyi jövedelemadó megfizetésére a kifizető kötelezett;
•    amely kamatjövedelemnek minősül, és abból a kifizető az adót levonta;
•    amely pénzbeli nyereménynek minősül;(TOTÓ-LOTTÓ nyeremény)
•    amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján, Magyarországon nem adóztatható;(egyes külföldön megszerzett jövedelmek)
•    amelyet külön törvény rendelkezése szerint nem kell bevallani.
•    Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből természetes személynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania. Kivéve, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja az e foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napibérként meghatározott  összegének szorzatát (e szorzat a továbbiakban: mentesített keretösszeg) Amennyiben a természetes személynek a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségét teljesítenie kell, jövedelemként a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell figyelembe venni.
•    A természetes személynek a filmipari statisztaként végzett hatálya alá tartozó alkalmi munkából származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást
•    A mezőgazdasági őstermelőnek (ideértve az átalányadózást alkalmazó kistermelőt is) nem kell bevallást benyújtania akkor, ha az e tevékenységéből származó, támogatás nélkül számított bevétele a 600 ezer forintot nem haladta meg, és más, bevallási kötelezettség alá eső jövedelme sem volt.

 

Adó megfizetése:

Az adó megfizetésére vonatkozó szabályok
A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót, egészségügyi hozzájárulást, nem kell megfizetnie, azt az állami adóhatóság sem téríti vissza!  
Az adófizetési kötelezettségét:
•    átutalással
•    NAV ügyfélszolgálatain, POS terminálon keresztüli bankkártyás befizetéssel, vagy
•    készpénzfizetési megbízás (csekk) útján teljesítheti.
Átutalás esetén ne felejtse el az utalás közlemény rovatában az adóazonosító jelét is feltüntetni!
A NAV által mindenkinek kiküldött egységcsomag nem tartalmaz csekket.

Két féle képen juthatunk csekkhez:
1.    A NAV ügyfélszolgálatainak bármelyikében személyesen beszerezhető. Ebben az esetben ne felejtse el az adóigazolványát is magával vinni, mert csak így kaphat a befizetéseihez csekket.
2.    Igényelhet továbbá a www.nav.gov.hu honlapon található CSEKK elnevezésű (Nyomtatványkitöltő programok menüpont), illetve a „Kérelem készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez” (Letöltések – egyéb menüpont) nyomtatványon is.

Bízunk benne, hogy ezzel a kis tájékoztatással, segítségére lehettünk az adóbevallásának elkészítésében.

Keressen minket elérhetőségeink bármelyikén, hogy elkészíthessük adóbevallását még a május 20.i határidő előtt.

· 
   szja bevallás

·  adóbevallás

·  szja

·  bevallás készítés

·  Pécs

·  Adóbevallás készítés

2016 Designed by AteszAstro