Hírdetőtábla 3


Időszakos elszámolású ügyletek számlázása 2016. január 1-jétől

A 2016. január. -jétől a könyvviteli, a könyvvizsgálati, az adótanácsadási szolgáltatások esetén a teljesítés időpontja alapesetben az elszámolási időszak utolsó napja. A teljesítés időpontja két kivételes esetben változik meg:

- Ha a számla fizetési esedékessége megelőzi az elszámolási időszak záró napját, akkor a teljesítés napja a számla kibocsátásának időpontja.
- Ha az ellenérték esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját követő időpontra esik, akkor a teljesítés napja az ellenérték megtérítésének esedékessége, de maximum az időszak utolsó napját követő 30. nap.

2016 Designed by AteszAstro